nilaycoragan.com Nilay ?ora?an

UPnilaycoragan.com
Title: Nilay ?ora?an
Description: Nilay ?ora?an Prof. Dr. Nilay ?ora?an Hakk?mda Yay?nlar ?leti?im Prof. Dr. Nilay Karakaya ?ora?an Erciyes üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Ankara K?z Lisesinde ??renim g?rdü?üm son y?lda sanat tar
Keywords:
nilaycoragan.com is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nilaycoragan.com has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

nilaycoragan.com Information

nilaycoragan.com Information,nilaycoragan.com IP Address,nilaycoragan.com DNS Server

Website / Domain: nilaycoragan.com
Website IP Address: 85.159.211.4
Domain DNS Server: dns.pro-net.com.tr,ns1.pro-net.org,ns2.pro-net.org,pronet2003.pro-net.com.tr

nilaycoragan.com Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nilaycoragan.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

nilaycoragan.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.7
Date Wed, 21 Feb 2018 14:29:04 GMT

nilaycoragan.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nilaycoragan.com Traffic Sources Chart

nilaycoragan.com Alexa Rank History Chart

aleax

nilaycoragan.com Html To Plain Text

Nilay ?ora?an Prof. Dr. Nilay ?ora?an Hakk?mda Yay?nlar ?leti?im Prof. Dr. Nilay Karakaya ?ora?an Erciyes üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Ankara K?z Lisesinde ??renim g?rdü?üm son y?lda sanat tarihi dersini almaya ba?lam??t?k, hocam?z?n ho? g?rüsü ve dersi anlat?? tarz? sayesinde bu konuya olan ilgim günden güne artt? ve üniversite tercihimde etkili oldu. Hacettepe üniversitesinde Sanat Tarihi lisans e?itimini tamamlad?m. Lisans bitirme tezimi Bizans Sanat? üzerine ald?m, hocam Sacit Pekak tezimi ?al???rken bana her türlü kolayl??? ve ho?g?rüyü g?sterdi. Daha sonra yüksek lisans ve doktoraya ba?lad?m. Yüksek lisans ve doktora derslerine Prof. Dr. Y?ld?z ?tüken giriyordu. Hocam?z derslere girdi?inde korku ve heyecandan dizlerimin ba?? ??zülürdü ama bu tavr? bizi daima ara?t?rmaya, soru sormaya y?neltti. üniversite e?itimim ard?ndan bran??mla ilgili olarak akademik kariyer yapmak amac?yla ?e?itli ba?vurular?m oldu ve bu d?nemde; Kayseri Erciyes üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bir Sanat Tarih?isine ihtiyac? oldu?unu s?yledi. Ertesi sabah bu ilan? veren gazeteyi bulup, ba?vurumu ger?ekle?tirdim ve hemen s?nava girdim. Fakülte Dekan?n?n rahmetli Prof. Dr. Zafer Bayburtlu beyefendinin odas?na yap?lan s?navda fakültenin ??retim üyelerinden rahmetli Azeri heykelt?ra? Korkmaz hoca da vard?, yaz?l? ve s?zlü s?navlar? ge?tim ve fakülteye kabul edildim. O gün bugündür Kayseri Erciyes üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi b?lümünde ?al???yorum ve mesle?imi ?ok seviyorum. Yay?mlanan Makaleler: “Erdemli’ deki Ekmek ve ?arab?”, Anadolu ve ?evresinde Orta?a?, Cilt II, ss. 33-52, 2008 “The Burial Chamber Wall Paintings of Saint Nicholas Church at Demre (Myra) Following Their Restoration”, Adalya, Cilt VIII, ss. 287-311, 2005 “The Ac??zü Churches Near ?eltek in Western Cappadocia”, Cahiers Archeologiques, pp. 67-75, 1999 Hakemli Kongre/Sempozyumlar?n Bildiri Kitaplar?nda Yer Alan Yay?nlar: “Türk-?slam Kültüründe H?z?r-?lyas ve H. Georgios ?lintisi ve Anadolu’ daki H. Georgios Makamlar?”, Uluslararas? Türk Dünyas? ?nan? ?nderleri Kongresi, 7-17 May?s 2001, ss. 493-506 Yay?nlanan Kitaplar Tatlarin, 2015 Demre, 2016 Ad?n?z Soyad?n?z E-Posta Adresiniz Konu Mesaj?n?z 8 + 3 G?nder

nilaycoragan.com Similar Website

Domain Site Title
oradamorejewelers.com Ora
ora.systems ORA
ora.com.tr Ora
orarchitects.com ORA
keceinadi.com Wool Art by Nilay Emek
ora-ora.com Galerie Ora-Ora
oracoes.net.br Ora??es
oraesatta.org Ora Esatta
pcora.org PC Ora
ora-pamantului.ro Ora Pamantului
oraplana.com Ora Plana
oraboutique.ca ORA Boutique
orakitchen.ca ORA Restaurant
oracatering.com Ora Catering
o-r-a.eu Home - ORA
ora-blu.it ORA BLU
ora-tech.com Ora-Tech - Welcome to Ora-Tech!
oracaododia.com Ora??o do Dia | Ora??o Diária